Meram Hamamı
Kayıt Tarihi : 24 Nisan 2021 | Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024

Meram Hamamı

Konya’nın Meram ilçesinde yer alan ve ilçe ile aynı ismi taşıyan tarihi Meram Hamamı’nın kitabesinde yazan bilgiye göre Karamanoğulları devrinde hicri 827, miladi 1424 yılında Hacı Hasbey oğlu Mehmet adındaki bir hayırsever tarafından, Meram Köprüsü’nün hemen yanına yaptırılmıştır. Kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşan hamam çifte kullanıma sahip olup soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmektedir. Yapımında kesme ve moloz taşlar kullanılan yapının bölümleri

Kesme taş ve moloz taştan inşası tamamlanmış, bölümlerinin üzerileri kubbelerle örtülmüştür. Beylik döneminin dikkat çekici eserleri arasında ön plana çıkan hamamın kapısı günümüzde neredeyse tamamı toprağa gömülmüş şekildedir. Kapı kemerinin üzerindeki birbirine sarılı iki kuş motifi oldukça ilgi çekicidir.

Rivayetlere göre yapıldığı ilk zamanlarda dilden dile dolaşan güzelliği varmış. Hatta öyle ki  18. yüzyılda da Konya’ya gelen ve Menasık-el Hacc ismindaki bir Hacc rehberinde Konya’yı yazan Mehmet Edip adlı bir bilgin, bu hamam için: “İrüşür fıskiyesi daim bamına, Cennete girmek dilersen gel Meram Hamamı’na” şlinde sözler söyleyerek hamamın ne denli güzel olduğunu vurgulamıştır.